INFORMACJE:

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
w dniu 30.05.2021r. podjął Uchwałę o przyjęciu
w poczet członków koła:
  • kol. Karola GŁOWIENKĘ


administrator

"Zarząd WKŁ 194 BAŻANT" informuje, wszystkich członków,
że w w dniu 11.07.2021 r. o godz. 9.00
na terenie Stanicy myśliwskiej Stasin odbędzie się
Walne Zebranie Członków Koła.


administrator

"Zarząd WKŁ 194 BAŻANT" informuje, wszystkich członków,
że w w dniu 31.07.2021 r. o godz. 9.00
na strzelnicy w BALACH odbędzie się obowiązkowe przestrzelanie broni.


administrator

"Zarząd WKŁ 194 BAŻANT informuje, wszystkich członków,
że składka PZŁ w 2021 roku wynosi:
Normalna 403,00 zł
Ulgowa 223,00 zł.
Prosze o przekazywanie środków na konto bankowe Koła.


administrator

"Zarządzenie" Praca zdalna

Praca zdalna


administrator

"Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach" przesyła w załączeniu prezentację która była omawiana podczas szkolenia z bioasekuracji które odbyło się 28.01.2020r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z.s. w Siedlcach. Prosimy o zapoznanie z prezentacją wszystkich członków kół łowieckich
i kandydatów na myśliwych odbywających staż łowiecki w kołach.

Dodatkowo załączamy do wiadomości i realizacji skan Ustawy z dnia 20.12.2019 "o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych (specustawa), oraz skan Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.01.2020r. "w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych
z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik"

Prezentacja Bioasekuracja

Rozporządzenie Bioasekuracja 2020

Specustawa III 2020


administrator

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
w dniu 08.02.2020r. podjął deyzję o przyjęciu
w poczet członków koła jako rezydenta:
  • kol. Dariusza DZIURDZIAKA


administrator

"Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 BAŻANT w Garwolinie"" informuje, że z dniem 11 stycznia 2020 roku
kol. Stanisław RAGUS
zrezygnował z pełnienia funkcji skarbnika koła.
Decyzją Zarządu do chwili powołania nowego skarbnika przez Walne zgromadzenie funkcję tą pełnić będzie
kol. Paweł ŁAPACZ tel. 501 257 646


administrator

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
w dniu 02.10.2019r. podjął uchwałę o przyjęciu
w poczet członków koła:
  • kol. Piotra POREDĘ

  • kol. Tomasza POREDĘ
  • kol. Pawła ŁAPACZA


administrator

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
w dniu 14.07.2019r. podjął uchwałę o przyjęciu
w poczet członków koła:
  • kol. Martę OLSZEWSKĄ

  • kol. Przemysława GONTARZA


administrator


administrator

"Zarząd WKŁ 194 "BAŻANT" informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku zmianie uległa Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/950 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W związku z powyższym Obwód łowiecki 530 został zakwalifikowany do strefy (żółtej) zagrożonej wystąpieniem ASF.

Mając na uwadze powyższe wszystkie pozyskane dziki muszą zostać przebadane p/k nosicielstwa ASF, a co się z tym wiąże każdy myśliwy po dokonaniu odstrzału powinien zabezpieczyć w worku patrochy wraz z próbką krwi i z tuszą dostarczyć do n/w chłodni celem zabezpieczenia przez lekarza weterynarii próbek do badań.

Z uwagi na fakt, że aktualnie chłodnia u Kolegi Michała Ragusa jest wykorzystywana na Punkt Skupu proszę o dostarczanie tusz dzików do:
- Sobolew ul. Kownacka opiekun Artur Chojnacki
tel: 506 149 911
- Brzeźce opiekun Tadeusz Paśnicki
tel. 667 881 955

W przypadku powstania dodatkowych punktów przechowywania tusz dzików niezwłocznie każdy myśliwy zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem.


"Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 BAŻANT w Garwolinie informuje, że z dniem 19 maja 2018 roku decyzją Wojewody Mazowieckiego na terenie obwodu łowieckiego 434 (Otwock) oraz obwodu 530 (Życzyn) zostaje wprowadzony odstrzał sanitarny dzików.
Szczegółowe informację można uzyskać bezpośrednio
u Łowczego lub v-ce Łowczego Koła"

Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego

administrator

"Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" informuję, że wszystkie zbiórki myśliwych przed polowaniami zbiorowymi na obwodzie 530 odbywać się będą przy domku myśliwskim na Stasinie"


administrator

Protokół Komisji uchwał i wniosków z posiedzenia WZC Koła Łowieckiego BAŻANT 194:


administrator


administrator


administrator


administrator


administrator


administrator

"Kapliczka Św. Huberta"


administrator