INFORMACJE:

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT"
zaprasza wszystkich chętnych na Bal Myśliwski,
który odbędzie się 28.01.2023r. w restauracji Laguna.
Szczegóły u kol. Michała RAGUSA.


administrator

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT"
podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków koła:
 • kol. Jacka BOBRA


administrator

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 „BAŻANT” informuje,
o zmianie numeru konta bankowego

BANK SPÓŁDZIELCZY GARWOLIN
Nr KONTA 11 9210 0008 0027 1123 2000 0010


administrator

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT"
na posiedzeniu w dniu 25.04.2022r.
podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka koła:
 • kol. Jarosława MIKULSKIEGO


administrator

RODO Informacja dla członków koła


  Informacja RODO

  Z dniem 29.03.2022r. kol. Paweł ŁAPACZ
  złożył rezygnację z funkcji skarbnika Koła.
  Aktualnie pełniącym obowiązki skarbnika jest:
  • kol. Marek NIEZGODA


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT"
  na posiedzeniu w dniu 29.03.2022r.
  podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia na staż:
  • Pana. Jakuba CIEŚLAKA


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT"
  na posiedzeniu w dniu 29.03.2022r.
  podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka koła:
  • kol. Czarka CĄKAŁĘ


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT"
  na posiedzeniu w dniu 29.03.2022r.
  podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia na rezydenta:
  • kol. Karola KARASIA


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT"
  na posiedzeniu w dniu 24.01.2022r.
  podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia na staż:
  • Pana. Marcina MASZKIEWICZA


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
  w dniu 30.05.2021r. podjął Uchwałę o przyjęciu
  w poczet członków koła:
  • kol. Karola GŁOWIENKĘ


  administrator

  "Zarząd WKŁ 194 BAŻANT informuje, wszystkich członków,
  że składka PZŁ w 2021 roku wynosi:
  Normalna 403,00 zł
  Ulgowa 223,00 zł.
  Prosze o przekazywanie środków na konto bankowe Koła.


  administrator

  "Zarządzenie" Praca zdalna

  Praca zdalna


  administrator

  "Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach" przesyła w załączeniu prezentację która była omawiana podczas szkolenia z bioasekuracji które odbyło się 28.01.2020r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z.s. w Siedlcach. Prosimy o zapoznanie z prezentacją wszystkich członków kół łowieckich
  i kandydatów na myśliwych odbywających staż łowiecki w kołach.

  Dodatkowo załączamy do wiadomości i realizacji skan Ustawy z dnia 20.12.2019 "o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych (specustawa), oraz skan Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.01.2020r. "w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych
  z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik"

  Prezentacja Bioasekuracja

  Rozporządzenie Bioasekuracja 2020

  Specustawa III 2020


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
  w dniu 08.02.2020r. podjął deyzję o przyjęciu
  w poczet członków koła jako rezydenta:
  • kol. Dariusza DZIURDZIAKA


  administrator

  "Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 BAŻANT w Garwolinie"" informuje, że z dniem 11 stycznia 2020 roku
  kol. Stanisław RAGUS
  zrezygnował z pełnienia funkcji skarbnika koła.
  Decyzją Zarządu do chwili powołania nowego skarbnika przez Walne zgromadzenie funkcję tą pełnić będzie
  kol. Paweł ŁAPACZ tel. 501 257 646


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
  w dniu 02.10.2019r. podjął uchwałę o przyjęciu
  w poczet członków koła:
  • kol. Piotra POREDĘ

  • kol. Tomasza POREDĘ
  • kol. Pawła ŁAPACZA


  administrator

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" na posiedzeniu
  w dniu 14.07.2019r. podjął uchwałę o przyjęciu
  w poczet członków koła:
  • kol. Martę OLSZEWSKĄ

  • kol. Przemysława GONTARZA


  administrator


  administrator

  "Zarząd WKŁ 194 "BAŻANT" informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku zmianie uległa Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/950 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  W związku z powyższym Obwód łowiecki 530 został zakwalifikowany do strefy (żółtej) zagrożonej wystąpieniem ASF.

  Mając na uwadze powyższe wszystkie pozyskane dziki muszą zostać przebadane p/k nosicielstwa ASF, a co się z tym wiąże każdy myśliwy po dokonaniu odstrzału powinien zabezpieczyć w worku patrochy wraz z próbką krwi i z tuszą dostarczyć do n/w chłodni celem zabezpieczenia przez lekarza weterynarii próbek do badań.

  Z uwagi na fakt, że aktualnie chłodnia u Kolegi Michała Ragusa jest wykorzystywana na Punkt Skupu proszę o dostarczanie tusz dzików do:
  - Sobolew ul. Kownacka opiekun Artur Chojnacki
  tel: 506 149 911
  - Brzeźce opiekun Tadeusz Paśnicki
  tel. 667 881 955

  W przypadku powstania dodatkowych punktów przechowywania tusz dzików niezwłocznie każdy myśliwy zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem.


  "Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 BAŻANT w Garwolinie informuje, że z dniem 19 maja 2018 roku decyzją Wojewody Mazowieckiego na terenie obwodu łowieckiego 434 (Otwock) oraz obwodu 530 (Życzyn) zostaje wprowadzony odstrzał sanitarny dzików.
  Szczegółowe informację można uzyskać bezpośrednio
  u Łowczego lub v-ce Łowczego Koła"

  Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Mazowieckiego

  administrator

  "Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 194 "BAŻANT" informuję, że wszystkie zbiórki myśliwych przed polowaniami zbiorowymi na obwodzie 530 odbywać się będą przy domku myśliwskim na Stasinie"


  administrator

  Protokół Komisji uchwał i wniosków z posiedzenia WZC Koła Łowieckiego BAŻANT 194:


  administrator


  administrator


  administrator


  administrator


  administrator


  administrator

  "Kapliczka Św. Huberta"


  administrator