Zarząd Koła:

 • Prezes Zarządu: Krzysztof STOŃ

 • Łowczy Koła: Stefan TRACZYK
 • V-ce Łowczy: Miron GRUDNIAK
 • Skarbnik Koła: Stanisław RAGUS
 • Sekretarz: Jacek PATOCKI
 • Członek Zarządu: Michał RAGUS
 • Członek Zarządu: Kacper SIWIK
 • Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Janusz LEWANDOWSKI
 • Członek 1: Marek NIEZGODA
 • Członek 2: Łukasz FLORIAŃCZYK
 • Komisja szacowania szkód:

  Obwód Nr 434 – Nadleśnictwo Celestynów
  (gm. Celestynów, Kołbiel, Wiązowna)

 • Stanisław ZDUŃCZYK
 • Sylwester BĄK
 • Łukasz KRZEMIŃSKI
 • Obwód Nr 530 – Nadleśnictwo Garwolin
  (gm. Trojanów, Stężyca)

 • Janusz LEWANDOWSKI
 • Sławomir GRZĄDKA
 • Artur BAJEROWSKI
 • Strażnik łowiecki:

 • Obwód Nr 434
  – Adam SIWIK,

  Ryszard MIKOŁAJCZUK
 • Obwód Nr 530
  – Sławomir GRZĄDKA

 • Wojskowe Koło Łowieckie Nr 194 „Bażant”
  dzierżawi dwa obwody łowieckie:

 • Obwód Nr 434 – Na gruntach gmin Celestynów, Kołbiel i Wiązowna - łącznie pow. 5867ha,w tym pow. gruntów leśnych 2171ha;

 • Obwód Nr 530 – Gmina Trojanów i Stężyca - pow. 4300ha, w tym pow. gruntów leśnych 2278ha.
 • Stan osobowy Koła:

 • 44 – członków macierzystych,
 • 6 – niemacierzystych.

 • 6 – niemacierzystych.